PH&Huitema Consult biedt verscheidene producten aan het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en de sociale publieke sector. Onze producten zijn diensten op het gebied van mens-, arbeids-, organisatie-ontwikkeling en commercieel management.

Er zijn zes aandachtgebieden te onderscheiden:

1. Organisational development en consultancy
2. Human resource management
3. Management development
4. Arbeidsmobiliteit, re-integratie en outplacement
5. Accountmanagement
6. Personal coaching

Deze diensten kunnen worden aangeboden op vrijwel alle niveaus van organisaties, arbeidsmarkt en sectoren, zowel op conceptueel werkniveau als op het niveau van de werkelijke implementatie van deze concepten. Onze specialisten hebben veel ervaring op verschillende niveaus en combinaties hiervan.

Binnen de zes aandachtsgebieden bieden wij de volgende diensten:

Organisational development en consultancy

1. Bedrijfseconomische analyse en advies
2. Begeleiding en advisering bij development
-Participatie
-Development employees
-Consultancy per business unit
-Team building

3. Interim management bij invoering en uitvoering

Human resource management

1. Sociaal en personeel beleid
2. Recruitment
3. Coaching
4. Employabilty en mobiliteitsbeleid

Management development

1. Management trainingen
2. Management development workshops
3. Competency workshops
4. System development

Arbeidsmobiliteit, re-integratie en outplacement

1. Training en coaching, hanteren van instrumenten en plaatsing
2. Werving en selectie
3. EVC en talent-, beroepskeuze- en competentie-onderzoek
4. Begeleiding, reïntegratie en mediation van werkzoekenden

Accountmanagement

1. Marktanalyse en -advies
2. Begeleiding en advisering
a. Participatie
b. Development van employees
c. Consultancy per business unit
d. Teambuilding
3. Interimmanagement bij invoering en uitvoering

Personal coaching

1. Begeleiding en advisering van managers, bestuurders, wethouders en raadsleden.
2. Training en opleiding
3. Persoonlijke coaching en begeleiding bij
a. burnout
b. verslaving
c. stoornissen (persoonlijk en relationeel)