phh-academie-slide-home-4

De PHH Academie ontwikkelt en verzorgt binnen de sociale zekerheid praktijkgerichte, actuele en vernieuwende opleidingen. Onze opleidingen zijn gericht op het beantwoorden van vragen van professionals uit de praktijk of op vragen waarin uw organisatie zich bevindt. De beantwoording is praktisch, vanuit meerdere en vaak inspirerende invalshoeken.

Deze opleiding bieden we in twee vormen aan.

In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten of via een individuele route met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

De PHH Academie werkt samen met ervaren organisaties, freelance professionals en docenten die hun sporen binnen het brede veld van sociale zekerheid hebben verdiend. Allen werken binnen de huidige actualiteit.

In onze organisatie staan altijd nieuwe uitdagingen en kansen voor opleidingen, trainingen en bijeenkomsten op de agenda. De ontwikkelingen in de zorg en sociale zekerheid, wetsontwerpen, nieuwe wetten (zoals de Participatiewet, de transitie van de AWBZ naar de Wmo), veranderingen in de markt, nieuwe concepten of goede praktijkvoorbeelden zijn onze inspiratiebronnen. We bespreken de inhoud en haar consequenties in workshops met onze partners zodat onze klanten een doorleefd en onderbouwd advies krijgen.

Vakopleiding JOBCOACH NIEUWE STIJL

Voor mensen met een beperking geldt ook: wie aan de slag kan, moet aan het werk. Dit vereist Jobcoaches met de juiste grondhouding en competenties. De Jobcoach nieuwe stijl ondersteunt en begeleid mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. In onze nieuwe leergang staat de Supported Employment Methode centraal, aangevuld met professionele, cliëntgerichte methoden en modern instrumentarium.

Vakopleiding COÖRDINATOR en SPECIALIST/BEGELEIDER in het werkveld Wmo en Zorg

Deze nieuwe leergang voor consulenten en begeleiders binnen de zorg en Wmo is gericht op de kanteling van de zorg. Burgers stimuleren zelf actief te worden voor anderen. Coaching gericht op activering, bevordering van het concept doet het zelf, zelfsturing en maatschappelijke participatie.

Vakopleiding SOCIAAL PSYCHATRISCH COACH

Onze nieuwe opleiding voor werkers in de geestelijke gezondheids zorg is bedoeld om medewerkers en begeleiders te professionaliseren op een drietal taakgebieden: -de grondhouding: volledige presentie voor de bewoners / cliënten -stimuleren en ondersteunen van cliënten bij het inrichten van hun leven door het vergroten van de regie en autonomie over het eigen leven
-stimuleren en ondersteunen van cliënten bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

GRONDHOUDING en COMPETENTIES

Rode draad in de opleidingen is de ontwikkeling van eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leren de cursisten via action learning de praktijk en via intervisie zichzelf.

Een belangrijk onderdeel van de Academie zijn ook onze kortdurende workshops. Deze workshops bevatten steevast een interessant onderdeel van onze vakopleidingen. Onze workshops en applicaties zijn een aanrader voor professionals die op een doelgerichte wijze kennis willen maken met onze expertise.